OVER TORENS, UITVINDERS EN CONCEPTEN - Gerrie Starreveld

OVER TORENS, UITVINDERS EN CONCEPTEN

7 May 2024
OVER TORENS, UITVINDERS EN CONCEPTEN
Martinitoren, Groningen

Torens intrigeren zoals ze als bakens in de tijd opdoemen en de weg wijzen.
De markante plekken die ze innemen in het landschap geven focus. Het kunnen bouwen van de hoogste toren is een ambitie die, vaak met discussie omgeven, wereldwijd vele voorbeelden kent. Met alle technieken die worden ontwikkeld kan er steeds hoger gebouwd worden en dat gebeurd dan ook.

Een presentatie op de toren
Op de bovenste trans van de Martinitoren van Groningen lukte het ooit om een presentatie te organiseren. Het project heette 9 zeven. Het was een map van negen zeefdrukken met Groningen als uitgangspunt die ik samen met cursisten had gemaakt. Bezoekers beklommen de toren terwijl het carillon een wijsje speelde dat door een van de cursisten was gecomponeerd.

Maaivrees
Op een markante plek in de binnenstad van Utrecht staat de Domtoren, zichtbaar in de wijde omgeving. In 1997 kwamen we met 2 kunstenaars, een componist, een tentoonstellingsmaker en een pr manager bij elkaar en brainstormden over de mogelijkheden van een project met de toren als centrale plek.
Maaivrees ontstond. We wilden een interdisciplinair festival organiseren rondom de Dom, door het thema Hoogmoed en je hoofd boven het Maaiveld uitsteken vanuit verschillende disciplines te belichten. Niet alleen kunst en theater, maar ook wetenschap, sport en andere opties die zich al doende aandienden waren welkom. We wilden ontdekken hoe je daar dwarsverbanden mee kunt maken die vernieuwen en inspireren. Zonder budget gingen we aan de slag.
Na grondige research van instellingen in Utrecht stuurden we, op eigen briefpapier met een kersvers ontworpen logo, meer dan 35 instellingen in Utrecht ons voorstel . Daarna gingen we de boer op. Uit de verkennende gesprekken met o.m mensen uit het festival- en theatercircuit, maar ook met Dick Bruna, de Aartsbisschop en filosofen, bleek al gauw dat er zeker Interesse was.

logo maaivrees
Maaivrees logo

Ontmoeting op het stadhuis
Terwijl we zaten te wachten op het stadhuis voor een gesprek met de burgemeester zagen we de toenmalige directeur van het Centraal Museum net voor ons naar binnen gaan. Het museum bleek gelijktijdig ook met een kunstproject in de stad bezig te zijn. Qua logistiek en netwerk vele malen kansrijker dan wat wij aan het doen waren. Die voorwaarden hadden wij nog niet. Een illusie armer en vele ervaringen, ontmoetingen en prachtige gesprekken rijker, ging de stekker eruit. Het uitgewerkte concept ging het archief in.

Full credits for the innovators
Vanuit mijn atelier in Apeldoorn ontdekte ik dat ons concept nog steeds waarde heeft en jaren na dato, zij het in een compacte en afgeslankte vorm, gerealiseerd wordt als ‘nieuw’ festival in Apeldoorn. Voor de derde keer op rij wordt op 8 en 9 mei 2024 het 2 daagse Maaiveld festival georganiseerd met als onderscheidend kenmerk, zoals te zien is op het affiche, ‘boven het maaiveld uitsteken’. Onderliggend motto; ‘als je durft!’. Dat laatste lijkt me een vraag voor de organisatie. Getuigd het van lef om dit festival als vernieuwende originele eigen vondst te claimen terwijl daar in 1997 al een blauwdruk voor is gemaakt die indertijd volop verspreid is in het culturele circuit?
Uiteraard is het prima dat Apeldoorn er een culturele activiteit bij heeft gekregen. Enige bronvermelding zou het festival goed hebben gedaan. Ik wens jullie inspirerende dagen!

Gerrie Starreveld, initiatiefneemster Maaivrees
Amsterdam, 2024


Samenwerken? Graag!

BOUWPROJECTEN
VOLG MIJ OOK OP
KUNST OP LOCATIE
CONTACT