gerrie starreveld

beeldend kunstenaar

over mijn werk


Mijn werk gaat letterlijk en figuurlijk over het creëeren van ruimte.
Dat visualiseer ik met kleur, materiaal, vorm,  licht, en beweging op speciaal gekozen locaties. Veelal in samenwerking; naar aanleiding van een vraag of op eigen initiatief.

De kracht van mijn werk ligt in het zichtbaar kunnen maken van datgene wat er onder de oppervlakte leeft, de onderliggende lagen en emoties, waarvan ik denk dat ze ons handelen in het hier en nu bepalen. Werkend vanuit het moment zoek ik naar de essentie en de betekenis van de situatie in die specifieke omgeving en maak dit zichtbaar met eenvoudige middelen die ik vaak ter plekke verzamel.
Het idee staat centraal, van daaruit ontstaat de vorm en volgt de techniek om het idee te realiseren.

Ik werk associatief in de vorm van collages, assemblages, ruimtelijke 'theatrale' installaties en licht en plaats bestaande objecten in een andere realiteit of context met de directe omgeving als leidraad. Tekenen en schilderen gebruik ik om te experimenteren. Mijn werk verhoudt zich tot het moment. De wijze waarop de specifieke ruimte en de toeschouwer zich t.o.v. elkaar verhouden bepaald de betekenis. Door de gelaagdheid in mijn werk is deze niet eenduidig.

Vanuit een kunsthistorisch perspectief bezien kun je mijn werk plaatsen in de traditie van dada, het surrealisme, het abstract expressionisme en de stillevens van de Hollandse genreschilders uit de 17e eeuw.

'Let's go for the playful'

monty python